Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı

UNESCO yaratıcı şehirler ağı 2004 yılında, yaratıcılığı stratejik bir sürdürülebilir kentsel kalkınma aracı olarak tanımlayan kentler arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Mevcutta 116 şehir bu ağı oluşturmakta ve ortak bir amaç için birlikte çalışmaktadır: yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini yerel kalkınma planlarının ve aktif uluslar arası işbirliğinin merkezinde konumlandırmak.

Ağ 7 yaratıcı alanı kapsamaktadır: Zanaat ve Halk Sanatları, Medya Sanatları, Sinema, Tasarım, Gastromoni, Edebiyat ve Müzik.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı şehirler arasındaki uluslar arası işbirliğini kamu, özel sektör, profesyonel organizasyonlar, komüniteler, sivil toplum kuruluşları ve kültür kurumları işbirliğiyle geliştirmeyi hedeflemektedir. Ağ, bilgi transferi, deneyim paylaşımı, yerel yaratıcı endüstrilerin güçlendirilmesini ve dünyanın farklı yerindeki şehirler arasındaki sürdürülebilir işbirliğine olanak sağlamayı amaçlar.

* Kaynak http://en.unesco.org/creative-cities/content/about-us

* Kaynak http://www.graz-cityofdesign.at/en/graz-design/creative-cities-network