Çalışma Grubu

Unesco Tasarım Kenti adaylığına ilişkin niyet,İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanlığı Ofisi İstanbul Turizm Atölyesi tarafından yerel yönetimler, akademisyenler, tasarımcılar, STK’lar, kamudaki kültür sanat kurumlarının temsilcilerinin bulunduğu geniş katılımlı bir toplantıyla duyuruldu. İkinci adımda, Adaylık Çalışma Grubu oluşturuldu. Başvurudan önceki altı ay boyunca haftada en az bir kez gerçekleşen Çalışma Grubu toplantılarının büyük çoğunluğuna yaratıcı sektörlerden temsilciler katılarak pratiklerini ve bilgilerini aktardı.

Alt çalışma grupları, yoğun çalışma gerektiren konularda derinlemesine çalışarak İstanbul’un tasarım ve kültür endüstrilerini ortaya koyan büyük bir veri havuzu oluşturuldu. Unesco Tasarım Şehri ünvanının alınması halinde gerçekleştirilmesi tasarlanan programlar ve yönetişim mekanizması onlarla birlikte oluşturuldu ve işbirliği olasılıkları değerlendirildi. Başvuru, bu toplantıların raporlarına göre şekillendirildi. Ve nihayet ortaya herkesin üzerinde uzlaştığı ve heyecan duyduğu bir misyon ve bu misyona ait hedef ve faaliyetlerimizi tanımladık.

Ahsen Erdoğan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yön. Prog.
Arhan Kayar İstanbul Tasarım Haftası Direktörü
Çağla Bıyık Halkla İlişkiler Uzm. - İstanbul B. Bld. İstanbul Turizm Atölyesi
Deniz Ova İstanbul Tasarım Bienali Direktörü
Harun Ekinoğlu P. Mimarı, Kentsel Tasarımcı - İstanbul B.Bld. İstanbul Turizm Atölyesi
Neslihan Göncü Şehir Plancısı - İstanbul B. Bld. İstanbul Turizm Atölyesi
Nurcan Candaş Harita Mühendisi - İstanbul B. Bld. İstanbul Turizm Atölyesi
Özgül Özkan Yavuz İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Sertaç Ersayın ETMK Başkanı
Sinem Yücelik Mimar - İstanbul B. Bld. İstanbul Turizm Atölyesi
Tülin Ersöz İstanbul Büyükşehir Bld. Başkan Danışmanı-İstanbul Turizm Atölyesi Koordinatörü