İstanbul Yaratıcı Kent Platformu

İstanbul Yaratıcı Kent Platformu, “The Istanbul Creative City Platform” (ICCP), Tasarım Şehri unvanının alınmasıyla birlikte hayata geçirilecek programların yönetişim mekanizmasının adıdır. Unvanın alınmasından sonraki ilk dört yıl içerisinde üç program hayata geçirilecektir: ‘’Usta & Tasarımcı’’, ‘’Dokümantasyon’’ ve ‘’Istanbul Design and Innovation Center’ın (IDIC) Kuruluşu’’ programları.

İstanbul Yaratıcı Kent Platformu’nun Danışma ve Yönetim Kurulları arasında toplantılar yoluyla eşgüdüm sağlanacak, desteklenecek projelerle ilgili değerlendirme ve izleme yapılacaktır. Organizasyonda ayrıca çalışma gruplarının ve projelerin koordinasyonundan sorumlu koordinatörler yer alacaktır. İstanbul Yaratıcı Kent Platformu’nun yönetim adresi, Istanbul Design and Innovation Center kurulana kadar, İstanbul Turizm Atölyesi (İTA) olacaktır.

İstanbul Yaratıcı Kent Platformu'nun program ve projelerin geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerindeki paydaşları meslek örgütlerinden akademisyenlere, zanaatkâr ve tasarımcılardan inovasyon alanında araştırma yapan kurum ve kuruluşlara kadar tüm tasarım aktörleridir.