İstanbul Tasarım ve İnovasyon Merkezi

İstanbul’un Tasarım Şehri unvanının alması halinde İstanbul Creative City Platform’un (ICCP) çatısı altında yürütülecek programlardan biri, İstanbul Design and Innovation Center’ın (IDIC) kuruluşudur.

Tüm tasarım aktörlerini buluşturan ve Tasarım Kenti programlarının yürütüleceği bir merkez olarak tasarlanan IDIC, birbirinin terminolojisine hakim olmayan mühendis ve endüstriyel tasarımcılardan oluşan çok-disiplinli çalışma guruplarının birlikte proje geliştirebilecekleri yüksek teknolojiye sahip mekânsal altyapı sağlamayı hedeflemektedir. Genç tasarımcıları görünür kılmayı amaçlayan IDIC, inovasyon odaklı aktörler arasında diyalog sağlayarak önceliklerin ve sorunların belirlenmesini ve ortak eylem planları yapılmasını teşvik edecektir.

IDIC çatısı altında her yıl uluslararası bir tasarım konferansı da düzenlenecektir.