Dokümantasyon

‘’Dokümantasyon’’, İstanbul’un Tasarım Şehri unvanını almasıyla birlikte başlatılacak programlardan biridir. Programının amacı, İstanbul'da zanaat, çağdaş tasarım ortamı ve tüm yaratıcı endüstrilere ilişkin yazılı, görsel, işitsel her türlü veriyi ve çalışmayı toplayarak açık, kapsamlı ve sürekli güncellenen bir envanter oluşturmaktır.

Bu programın uygulanmasında, İBB'nin Big Data Merkezi ile ortak çalışılacak ve büyük boyutlardaki verilerin depolanmasında teknolojik altyapıdan yararlanılacaktır. Program, The Istanbul Creative City Platform (ICCP) tarafından koordine edilecektir.