İstanbul – Mexico City İşbirliği

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın amaçlarından biri, ağa üye ülkelerin birbirleriyle ve ağın dışındaki ülkelerle yaratıcı sektörler alanında işbirlikleri geliştirmelerini teşvik etmektir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul, Tasarım Şehri Graz ve 2017 Tasarım Şehri adayı Mexico City ile ortak projeler geliştirmiştir. Bu projeler, İstanbul’un Tasarım Şehri unvanını almasından sonraki ilk dört yıl içinde uygulanacaktır.

Mexico City ile yürüteceğimiz programın adı ‘‘Sınırlarötesi Yaratıcı Öğrenm (Cross Creative Learning)’’dir. Program, köklü kültürel geleneklere sahip ve sürekli büyümekte olan iki kentin benzerliklerine (nüfus, göçmenler, etnik çeşitlilik, toplumsal ilişkiler, ABD ve Avrupa Birliği gibi güçlü komşuları olmak, yerellikten beslenen yaratıcılık vb.) odaklanmaktadır. Istanbul Creative City Platform (CCP) ve Laboratorio para la Ciudad’ın (LabCDMX) ortaklığıyla yürütülecek olan program ‘‘paylaşım’’ pratiğini ‘‘öğrenme’’ pratiğiyle birleştirecektir. Bu doğrultuda; dijital ortamda düzenli olarak geçekleştirilecek ve her iki kentin tasarım aktörlerinin katılacağı webinar’lar (‘think-tank sessions’) aracılığıyla kentlerin tasarıma yaklaşımları, olanakları ve sorunları, tüm bunlardaki benzeşen ve ayrışan noktalar aktarılacak ve seçilecek başlıklarda hangi beklentilere yönelik ne tür işbirlikleri yapılacağı tespit edilerek dört yıllık eylem planı oluşturulacaktır. Webinar’lar ve eylem planına ilişkin ilerleme raporları her iki kurumun ortaklaşa oluşturacağı web sitesinde herkese açık olacaktır. Programın kamusal etkinlikleri İstanbul Tasarım Bienali kapsamında izleyiciyle buluşacaktır.

İşbirliği Web Sitesi