İstanbul – Graz İşbirliği

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın amaçlarından biri, ağa üye ülkelerin birbirleriyle ve ağın dışındaki ülkelerle yaratıcı sektörler alanında işbirlikleri geliştirmelerini teşvik etmektir. Bu amaç doğrultusunda İstanbul, Tasarım Şehri Graz ve 2017 Tasarım Şehri adayı Mexico City ile ortak projeler geliştirmiştir. Bu projeler, İstanbul’un Tasarım Şehri unvanını almasından sonraki ilk dört yıl içinde uygulanacaktır.

İstanbul’un unvanı almasıyla kurulacak olan Istanbul Creative City Platform (ICCP) ve Avusturya’nın Graz kentindeki The Creative Industries Styria LLC’nin (CIS) ortaklığıyla iki program hayata geçirilecektir. Bunlardan ilki olan ‘‘Tasarım ve Deneyim Paylaşımı (Design and Experience Exchange)’’ programıyla; İstanbul’daki ve başkenti Graz olan Styria eyaletindeki yaratıcı sektörler/ tasarımcılar ile yerel üreticilerin/ şirketlerin buluşturulması, bilgi ve deneyimlerini aktarmaları ve işbirliği olasılıklarını değerlendirmeleri amaçlanmaktadır. Programın İstanbul tarafında, zanaatkârların (‘usta’lar) bu paylaşıma dahil edilmesine önem verilmektedir. Böylece, ‘‘yerel üreticileri tasarım ve inovasyon odaklı üretim anlayışıyla buluşturmak’’ hedefine uluslararası etkileşim boyutu da eklenecektir. Program kapsamında, Designmonat Graz ve İstanbul Design Week arasında kurulacak işbirliği çerçevesinde -karşılıklı veya ortak- tasarım sergileri, B2B sunumlar, konferanslar, seminerler, atölyeler, moda şovları düzenlenmesi öngörülmektedir. Programın Berlin, Detroit ve Mexico City’yle de genişletilmesi düşünülmektedir.

İkinci programın başlığı ‘‘Akılı Şehirlerin Kurulması ve Planlanması (Smart City Development and Planning Exchange)’’dır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘smart city (akıllı şehir)’ konseptini stratejik bir yaklaşım olarak benimsemiş olup, özellikle ulaşım ve güvenlik alanlarında yenilikçi ve yüksek teknoloji içeren uygulamalar yapmaktadır. Bu programla, İBB ile Graz’daki Yeşil Teknoloji Vadisi’nde bulunan şirketler arasında, akıllı şehir konseptinin yanı sıra sürdürülebilir mimarlık ve yeşil teknoloji konularını da kapsayan işbirliklerinin kurulması ve bilgi/deneyim paylaşımı hedeflenmektedir. ICCP ve CIS, bu buluşmanın gerçekleşmesinde moderatörlük görevini üstleneceklerdir.